Společnými silami se podařilo uklidit černou skládku v lesích bývalého vojenského prostoru Milovice - Mladá a nebezpečný odpad na pastvinách divokých koní v Milovicích.

Dne 9. dubna 2016 uskutečnili členové několika klubů a spolků branných činnosti zapojených do projektu Military Experience úklidovou akci, organizovanou Správou městských lesů Benátky nad Jizerou pod vedením ředitele Ing. Mgr. Karla Bendla MBA, LL.M. se zaměřením na úklid černé skládky v lesích bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá a to v oblasti bývalého záložního velitelství 15. gardové tankové divize. Současně se také podíleli na úklidu pastvin divokých koní v Milovicích.

Správa městských lesů Benátky nad Jizerou organizovala tuto akci jakožto smluvní partner České krajiny o.p.s. a to v rámci výkonu chovatelského dohledu, na kterém se podílí a také v rámci úzké spolupráce s kluby a spolky branných činností zapojených do projektu Military Experience v rámci zachování a rozvoje lokalit bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá.

 

V rámci úklidové akce byla naplněna a poté odvezena necelá desítka valníků plných odpadu.

 

Unikátní lokality bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá jsou významným historickým i přírodním bohatstvím, které jsou využívané k rozvoji turismu a výchovně sportovních činností. Prostor však stále ohrožují vandalové a znečisťovatelé. Projekt Military Experience spojuje jednotlivé osoby, subjekty i organizace a svými činnostmi se snaží monitorovat a udržovat prostor, aby byl stále příjemným a krásným místem.

Na této akci se v rámci projektu Military Experience podíleli:

  • TAD z.s.
  • Spähtrupp 6 / FernSpähKo200
  • 108. výsadková divize Česká Lípa
  • 42. as. Tým Mladá Boleslav
  • Kphvj Mordové Rokle