Informace o projektu


Military Experience je projekt, jehož cílem je společnými silami vytvářet činnost zaměřenou na rozvoj tělesné i duchovní výchovy se zaměřením na brannou výchovu a prevenci kriminality.

Military Experience svou činnost rozděluje na výchovně rozvojovou, zážitkovou, kulturně historickou a podpůrnou.

Smyslem tohoto projektu je vytvářet vlastní procesy, které mohou komplexně rozvíjet tématickou činnost spjatou s prostředím, ve kterém působíme a výchovně ovlivňovat mladé lidi se zaměřeném na poznávání a rozvíjení své osobnosti v duchu zásad společenské slušnosti, smyslu pro povinnost a odpovědnost.

V rámci našeho působení uvnitř a v okolí bývalého vojenského prostoru Milovice – Mladá jsou naše snahy výrazně zaměřeny na zachování unikátnosti tohoto ojedinělého prostředí pro sportovní, kulturní i ekologické využití, což považujeme za nejefektivnější cestu k rozvoji života v jeho okolí. Jsme si vědomi vysokého zájmu o tento prostor z řad turistů, historiků i vědců a v rámci rozvoje úrovně místního života chceme naše úsilí výrazně zaměřit na činnosti, které mohou tohoto rozvoje docílit. V rámci toho mimo jiné pomáháme obcím v okolí tohoto prostoru při realizaci jejich kulturních i pracovních programů.

K této naší činnosti se snažíme sdružovat v rámci jednotlivých projektů jak organizace, tak i jednotlivce, kteří mají společný cíl i myšlenku.

Generální partneři:

Spolupracujeme s: