image

Branně sportovní oddíl gen. Sochora


image

Cílem oddílu je metodická a odborně vedená příprava mládeže k získání obecných dovedností v odvětví topografie, zdravovědy, radiokomunikace a také ji vychovávat v duchu prospěšnosti pro společnost. Náplní činností oddílu jsme se snažili reflektovat dnešní dobu, kdy se vzory hrdinů od kovbojů a rytířů přenesly díky současné kultuře do jiných zájmových směrů a zvolili jsme dnes funkčnější prvky, které jsou i blížší původnímu zaměření skautingu na vojenství.

Branně sportovní oddíl gen. Antonína Sochora vznikl na základě původních skautských principů, vytvořených zakladetelem tohoto hnutí Roberta Badena-Powella. Jeho hlavním účelem je zaměření na práci s mládeží, tedy všestranně rozvíjet děti a mladé lidi k plnění povinností vůči sobě, svému okolí i vyšším hodnotám. Náplň oddílových činností je obohacena o prvky branné výchovy v souladu s branným zákonem č. 585/2004 Sb. a zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Tato forma je uzpůsobená současným zájmům mládeže, aby atraktivním způsobem přiblížila klasické stránky soudružnosti, zájem o pobyt v přírodě a vedla k základním společenským hodnotám, jako je slušnost, obětavost a pracovitost.

V aplikaci vojenských prvků se nejedná se tedy o militarizaci mládeže, nýbrž o využití dnes populárního a atraktivního tématu jako platformy pro formování mladých lidí do procesů kolektivní spolupráce a sportovního vyžití.

Jako základní prvek používáme airsoftové zbraně, které jsou dnes u mladých lidí velmi populární a docela často je díky tomu vyhání od počítačových her ven do přírody. Tento fenomén jsme uchopili a zájem o airsoft jsme využili jako prostředek k výuce odpovědnosti, zásadám bezpečné manipulace a respektu k lidskému zdraví a životu.

Ve své podstatě aplikujeme stejné principy jako při výuce bojových umění jako jsou Karate, či Judo. Dobře vedená výuka bojových dovedností vede k potlačování agresivity, vybití energie, učení se sebedisciplíny a odpovědnosti za své jednání. Branné činnosti jsou jen další formou této cesty.

Náš oddíl nese jméno gen. Antonína Sochora jakožto vojenského, historického a morálního vzoru, spojeného s lokalitou našeho působení.

Informace
Přihlášky do oddílu připravujeme. Pokud máte zájem se k oddílu přidat nebo přihlásit svou ratolest, neváhejte nás kontaktovat.
image

gen. Antonín Sochor

16.7.1914 - 16.8.1950


Genmjr. Antonín Sochor (16. července 1914, ve vestfálském Lohbergu – 16. srpna 1950, v Jablonném v Podještědí) byl československý voják, nositel Řádu Bílého lva, nositel řádu Hrdina Sovětského svazu a dalších sedmi řádů a čtrnácti vyznamenání celkem pěti různých států.

více na wikipedia.org